Nat. Commun. 10, 3462 (2019)
发布人:徐巍  发布时间:2022-09-14   浏览次数:10
Location determination of metal nanoparticles relative to a metal-organic framework
Yu-Zhen Chen, Bingchuan Gu, Takeyuki Uchida, Jiandang Liu, Xianchun Liu, Bang-Jiao Ye, Qiang Xu & Hai-Long Jiang
Nat. Commun. 10, 3462 (2019)